Obchody Dnia Babci i Dziadka

w Zespole Szkół Specjalnych w Wolsztynie

      

Kocham mocno babcię, dziadka – to nie żart moi mili
Dzisiaj im życzenia składam, by 100 latek jeszcze żyli”.

  

       Dnia 5 lutego 2013r.  jak co roku  odbyła się w nasze szkole uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka. Zorganizowaną przez klasy I-III Szkoły Podstawowej. O godzinie 9.30 dla Babć i Dziadków grup uczęszczających do szkoły do południa,  a o godzinie 14.30 dla grup popołudniowych. 

Zaproszeni goście licznie zjawili się, by wziąć udział w obchodach tego święta. Dzień Babci i Dziadka to szczególna uroczystość, na której wnuczęta mogą wyrazić miłość, szacunek

i przywiązanie do swoich dziadków.

         Dzieci z tej okazji przygotowały część artystyczną, na której zaprezentowały swoje umiejętności recytatorskie, wokalne, i taneczne wręczyły kwiatki i upominki, wykonane własnoręcznie, złożyły życzenia i mocno uściskały swoich gości. Radości,  śmiechu i łez wzruszenia  nie było końca. Po części artystycznej wszyscy udali się na słodki poczęstunek.

 

Cała impreza się udała. Babcie i Dziadkowie miło i radośnie spędzili czas.